Gå til indhold

Coastal LIFE - Naturgenopretning i kystzone og på strandeng

Projektet er et kommunalt samarbejde om naturgenopretning i lavvandede marine områder og på de tilknyttede strandenge.
Den ”milde” danske kyst, hvor strandengen møder det lave vand med spredte stenrev, holme, ålegræs og muslingebanker er det klassiske billede, som ofte toner frem, når danskeren skal beskrive de indre danske farvande og fjorde. Projektets seks kommuner vil, gennem naturgenopretning i kystzonen, genskabe nogle af disse traditionelle kystlandsskaber for at forbedre natur og miljø, modvirke klimapåvirkninger og give os alle sammen flere muligheder for at opleve naturen på nært hold.

 

Mariager Fjord

Coastal Life logoer

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them